Mindset Consulting

Samarbejde med Jobcenteret

Jobcenter

I vores samarbejde med jobcentrene er vores primære formål at udbyde indsatser, der skaber synlige og holdbare resultater indenfor beskæftigelsesområdet. Vi har i vores samarbejde med jobcentrene til mål at sænke antallet af kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtager og antallet af unge under 30 år på uddannelseshjælp. 

Vi har mange års erfaring som anden aktør, og har samarbejdet med jobcentre, hvor vi har ydet støtte, som er blevet anvendt til borgere, der har behov for hjælp til at opnå eller fastholde beskæftigelsesfremmede aktiviteter. Vi har derfor en solid viden om regler og ikke mindst rammer på beskæftigelsesområdet. 

Vi støtter borgere i beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så borgerne kan blive selvforsørgende gennem arbejde eller uddannelse. Vi bestræber os på at sikre borgeres fremtid med vedvarende og holdbare livsstilsændringer. 

Tilbuddene inden for beskæftigelse og samarbejde med jobcentrene er inddelt i 2 forskellige tilbud, som du kan læse mere om herunder.

Beskæftigelsesfremmende aktiviteter

Vi tilbyder beskætigelsesfremmende aktiviteter og kompetenceudvikling for jobsøgende i forbindelse med deres tilknytning til jobcenter, samt et tværfaglig samarbejde mellem borgeren, sagsbehandleren i jobcenteret, virksomhedskonsulenten i jobcenteret, virksomhed/uddannelsessted. Samtidig vil vores mentorer og/eller coaches støtte borgeren igennem vores beskæftigelsesfremmede aktivitet og på den måde også indgå i det tværfaglige samarbejde, som vi tilbyder at være tovholder for.

I vores forløb støtter vi borgerne i den jobplan, som enten allerede er fremlagt, eller skal til at udarbejdes. Derudover arbejder vi med kompetence- og selvudvikling. Som et ekstra led i forløbet får borgerne også gruppevejledning og undervisning, hvor borgerne får sparring fra andre i lignende situation, og hvor der kan stilles spørgsmål og fås værdifuld feedback til det materiale, som der undervises i. Efter endt forløb vil borgeren fortsat have adgang til alt materiale, som kan genbruges i deres videre færd, og deres nye tilværelse som selvforsørgende.

Vi har mange års erfaring fra vores samarbejde med diverse afdelinger i jobcentre, frivillige organisationer, selvstændige foreninger og virksomheder. Her har vi samlet vores viden og skræddersyet dette beskæftigelsesfremmede aktivitetstilbud, som vi mener mangler i vores system. Tilbuddet vil være med til at hjælpe vores jobparate borgere i vedvarende selvforsørgelse gennem job og/eller uddannelse, samt sænke efterspørgslen af arbejdskraft hos virksomheder. 

Målgruppen for vores beskæftigelsesfremmede aktivitetstilbud er alle jobparate kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og unge under 30 år på uddannelseshjælp, der har et afgørende behov for støtte til at opnå arbejde eller uddannelse, samt støtte til at sikre fremtidig beskæftigelse.

Coachingforløb

Som en del af vores samarbejde med jobcentrene, tilbyder vi coachingforløb. Her er målet at hjælpe borgeren til at opdage og udnytte deres egne ressourcer og overkomme de barrierer, der kan være i forbindelse med job og uddannelse. Under vores coachingforløb bestræber vi os for at støtte borgeren til at skabe et mere velfungerende privat- og arbejdsliv.

Vores tilbud om coaching gennem jobcenter er målrettet jobparate borgere, som enten er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller dagpenge – og som af en eller anden grund har haft svært ved at finde eller fastholdes i arbejde eller uddannelse og opnå vedvarende selvforsørgelse.

I vores coachingforløb er det vigtigt at kortlægge eventuelle usikkerheder i forbindelse med deres situation. Gennem sparring og brug af de rette værktøjer vil borgeren finde styrken og troen på egne evner tilbage og på den måde skabe de bedste muligheder for sig selv i fremtiden og opnå vedvarende selvforsørgelse.